Fiske

Ørretfiske

Sentralt I foreningens virksomhet er strekningen mellom Døvikfoss og Kaggefoss, samt Geithusfoss og deler av Bergsjø. Foreningen drifter og kultiverer denne strekningen etter avtale med Kaggefoss og Embretsfoss Grunneierlag. Foreningen kan her tilby fiske etter ørret I naturskjønne omgivelser med opparbeidede fiskestier på begge sider av elva, samt fiskeplasser og hvilesteder.
Fisketrygsavgift trengen ikke fisker å betale på denne strekningen. Desifisering av fiskeutstyret , kan være greit å gjøre hvis en benyttet fiskeutstyre i andre elver. Dette for å hindre smittefare. Dsiefisering selges på de steder hvor laksekort selges.
Det er innført betaling via VIPPS for kort på denne strekningen. Medlemmer må kjøpe kort på salgsstedene for å få medlemsrabatt.

Laksfiske

03.05.2019
STENGING AV FISKETRAPPA I HELLEFOSS, 2019 OG MINST 10 ÅR FREM I TID !!!
Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om stenging av fisketrappa i Hellefoss for oppgang av laks mot Døvikfoss. 2019/106892. Hensikten med varsel er å forberede Drammenselva på smittesanering. Ved å gjøre elvestrekningen med laks som er smittet med gyrodactilus salaris kortere, vedtaket vil også medføre at antall smittede laks reduseres og smittepresset fra omkringliggende vassdrag vil gradvis avta.
Foreningen tilbyr og fiske etter laks på stekningen Hellefoss – Døvikfoss. ÅOFF samarbeider med Hokksund og Åmot kultiveringsanlegg om utsetting av smolt og lakseunger I Drammenselva. Et godt samarbeid med Soya og Hellefoss Grunneierlag om driften av laksetrappene I Hellefoss gjør det mulig for laksen å komme opp til Døvikfoss.
Båtfiske gjelder KUN nedstrøms soyastryken FOR ALLE, SOM BENYTTER BÅT Å FISKE FRA.
Åmot og Omegn Fiskerforening ønsker deg velkommen til å prøve fiskelykken på våre strekninger.

Laksefestivaldagen

Under laksefestivaldagen gjelder ikke tidligere innløst laksekort/sesongkort for året.
Hvis en ønsker å fiske denne dagen, er en deltager og innløse avgift som deltager i konkurransen. Dette gjelder alle fiskere, båt og land.
Kontonr for betaling av fiskekort/Gulltuppen ved kjøp over mail eller mobil er 2270.03.08689, merk navn på kortkjøper og x-antall kort.

FISKE FORBUDT

  • Det er IKKE tillatt å stå oppe på betongen (ved slusa/Gulltuppen) å fiske i kulpen.
  • Det er IKKE tillatt å fiske fra båt oppstrøms søyastryket. (Kulpen i Døvikfoss – båtutsettingsplass)
Mvh Styret ÅOFF
SKITT FISKE!
Rull til toppen