Laksfestival

Laksfestival

Kjøp av årskort/ døgnkort land/båt , gjelder ikke den dagen som det blir arrangert LAKSEFESTIVAL.
Skal en fiske MÅ en være deltager, slik som de andre som gjør det.
Kontigent må betales !

Nedenfor ser en historien – fortsettelsen er uviss !

03.05.2019

Det vil ikke bli noe LAKSFESTIVAL i Døvikfoss , før laksetrappa bli gjenåpnet !!
Årets laksefestival gikk av stablen 29/9-18.
Totalt ble det tatt 27 laks – fra 1,3 kg til 13,02 kg
Her ser en fornøyde vinnere av båt og land fiske. Vinner av båt ble Tommy Tommy Andre’ Sandum og land ble Frank Nilsen Gratulerer så mye

Åmot omegn fiskerforening takker alle fiskere for oppmøte

LAKSEFESTIVAL

Åmot og Omegn Fiskerforening og Soya – Hellefoss Grunneierlag arrangerer hvert år laksefestival i Drammenselva på strekningen Hellefoss – Døvikfoss. Det konkurreres i to klasser, landfiske og båtfiske (egen båt). Årets laksefestival i Døvikfoss, blir lørdag 29 september, oppmøte Søyahuset. Du er hjertlig velkommen til å delta.
(Ingen laks er fredet under festivaldagen, hvis den blir gjennomført i oktober).
Du får i år muligheten til å melde deg på allerede nå. Startkontingenten er i år som tidligere , kr 300 pr deltager. Bruk foreningens kontonr: 2270.03.08689. Merk med laksefestival 20xx (årstallet som det gjelder), og med deltagerens navn. Etterpåmelding kan og gjøres fra kl 07.00 på festivaldagen i Skyttebanevika. Trekning av soner starter senest kl 08.00. Premiering etter kl 15.30. Verdi ca 25 000 kr.
Merk! Båter og fiskeutstyr skal desinfiseres etter at fisket er ferdig og før man forlater elva: Dette vil skje i regi av ÅOFF.

Landfiske – reglement

Det er kun tillatt å fiske med en stang pr. påmeldt deltager. Landfiske er inndelt i 7 soner.
Det vil I år bli trukket 2 soner dvs sonebytte mellom kl 12:00 og 13:00.
2 trekkingen vil også bli foretatt på morgenen. Vi snur listen etter første trekning slik at siste mann trekker først i andre runde.
Før har det vært mulig å fiske opp til 3 stk sammen, denne ordningen vil bortfalle da det skal fiskes på 2 soner i løpet av dagen. Mulig å bytte innbyrdes. PS: Årskort/døgnkort er ikke gjeldene den dagen som det arrangeres LAKSFESTIVAL !!!

Øst:

Vest:

Sone 1 – Grønvoldstryken til Bruene

Sone 5 – Gulltuppen

Sone 2 – Bruene til Skreppenbekken

Sone 6 – Kanalen til Hansenberget

 Sone 3 – Skreppenbekken til 200 m

Sone 7 – Hansenberget til Grønvoldstryken

Sone 4 – 200 m til Fossen

Sone 7 – Hansenberget til Grønvoldstryken

Trekning av soner foregår kl. 08:30 samme sted som påmeldingen er (Skytebanehuset). Konkurransen foregår fra kl. 09.00 til kl. 16.00.
Innveiing av fangst skjer fortløpende etter hvert som oppsynsmenn henter fisk eller når deltagerne returnerer til startområdet, senest kl. 16.30.

Båtfiske – reglement

Det er kun tillatt å fiske med en stang pr påmeldt deltager.
Startskudd for dorgefestival går kl. 09:00.
Dorging skjer på strekningen avmerket på kart (Hellefoss – Grønvold stryk ca. 10km) Dorgingen foregår til kl 16.00 og ingen båter skal før denne tid returnere til startområdet pga av landfiskefestivalen som foregår i dette området. Innveiing av fangst skjer fortløpende etter hvert som oppsynsmenn henter fisk eller når deltagerne returnerer til startområdet, senest kl. 16.30. Ekkolodd, planboard, dyprigger eller annet teknisk utstyr er ikke tillatt brukt. Forøvrig følges de regler som gjelder for laksefiske i Drammenselva.
Rull til toppen