Nyheter

Nyheter

DUGNAD 3.MAI!

Oppmøte i Søya kl1800. Klargjøring av huset for leie, kapping og kløyving av ved, montering trapp på vestsiden ørret strekket.
Styret.

Les mer →
Nyheter

DUGNAD!

Etter en lang vinter, drar vi i gang dugnad igjen på ørret strekningen onsdag 26.april. Vi fordeler oss over strekningen på øst og vest siden for å rydde stien og fiskeplasser. oppmøte i Søya kl 1800.

Les mer →
Nyheter

Saksliste årsmøte 14.03.23

Saksliste

Årsmøte 2022

Åmot og omegn fiskerforening

Møte avholdes 14.03.2022

Sak 1. Konstituering

Sak 2. Konstituerende valg:
Ordstyrer
Tellekorps
Referent

Sak 3. Valg av 2 medlemmer til å skrive under protokollen

Sak 4. Årsmelding fra siste år

Sak 5. Regnskap fra siste kalenderår

Sak 6. Medlemskontingent

Sak 7. Innkommende saker:

Sak 8. Valg av nest leder, medlemmer og varamedlemmer til
styret

Sak 9. Valg av valgkomite på 1 medlem

Sak 10. Annet

Avslutning.

Les mer →
Nyheter

Åmot og omegn fiskerforening Avholder årsmøte på soyahuset 14 mars kl 18:00 Saker som skal behandles på årsmøte må være styret i hende innen 01.mars. Saker sendes post@aamotfiske.no vel møtt! Styret ÅOFF.

Åmot og omegn fiskerforening
Avholder årsmøte på soyahuset 14 mars kl 18:00
Saker som skal behandles på årsmøte må være styret i hende innen 01.mars.
Saker sendes post@aamotfiske.no
vel møtt! Styret ÅOFF.

Les mer →
Nyheter

GODT NYTTÅR!

Vi ønsker alle et godt nyttår og takker alle samarbeidspartnere får samarbeidet 2022!
Styret.

Les mer →
Nyheter

JULEBORD 2022

Ønsker alle medlemmer av Åoff velkommen til julebord i Søya 16.desember kl 1800. Det blir servert tradisjonell julemat. Påmelding innen 1.desember på tlf: 91328596 eller 91356872.

Les mer →
Nyheter

DUGNAD 3.SEPTEMBER

Dekke til ny gapahuk på Fossjordet, støpt 3.september. Huken blir montert i løpet av høsten. Takk til alle som var med.

Les mer →
Nyheter

Ny trapp! Klar til bruk på vestsiden ørretstrekket.

Les mer →
Nyheter

Dugnad 11.mai! Ny trapp under oppføring på vestsiden av ørret strekningen. Pussing/ beising av bord og terrasse og rydding rundt uthuset i Søya. Avsluttet kvelden med grilling. Takk til alle som møtte! 

Les mer →
Nyheter

Rune Grønlund har vært å prøvd seg på ørreten. Største på 600g.

Rune Grønlund har vært å prøvd seg på ørreten. Største på 600g.

Les mer →
Skroll til toppen
Rull til toppen